לוגו פרדקוס

טופס אחריות למדבקת ויניל KPMF

לקוח יקר, אנו מברכים אותך על רכישת ויניל מחברת פרדוקס שיווק והפצה בע"מ שתעודת אחריות זו מצורפת אליו, ומאחלים לך עבודה נעימה ונוחה ממוצר זה. אחריותנו כלפיך הינה לטיב החומרים בהתאם לתנאים המפורטים בכתב אחריות זה.

תחום אחריות
האחריות תקפה אך ורק על כשל דבק, דהיית הצבע

תקופת האחריות ( ישראל)
כשל דבק: 24 חודשים

דהיית הצבע: 12 חודשים

*האחריות תקפה החל מיום קבלת הסחורה

*במקרים של חשיפה לתנאי סביבה קשים (גשם/שמש/קרבה לים/לחות/מים) תקטן האחריות ותעמוד על מחצית התקופה הנקובה לעיל.

סייגים:

  1. תעודת אחריות זו אינה מהווה תחליף לביטוח. חברתנו לא תהיה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם עקב פגם במוצר, למעט התחייבותה לתקן ו/או להחליף את המוצר, או כל חלק פגום במוצר, בלבד.
  2. האחריות הינה לטיב החומרים ולכל פגם בתהליך הייצור, והיא אינה כוללת אחריות לכל נזק לצרכן ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות נזקי גוף ו/או נזק ישיר או עקיף אחר, מכל סוג.
  3. האחריות אינה חלה על הובלת המוצר ו/או על התקנתו בבית הלקוח. האחריות להובלה ו/או להתקנה הינה על המוביל ו/או על המתקין בלבד.
  4. האחריות לא תחול בכל מקרה של פגם במוצר שנגרם כתוצאה ו/או עקב אחד הגורמים המפורטים להלן:
  • א. כל שינוי שייעשה על ידי הצרכן במוצר ו/או בכל חלק מקורי אחר של המוצר, שלא על ידי מתקין מורשה מטעם החברה, או בניגוד להוראות החברה ו/או הוראות הדין.
  • ב. במקרה בו הצרכן, או מי מטעמו, או כל צד שלישי, עשו שימוש בלתי סביר ו/או רשלני במוצר ו/או במקרה בו נגרם נזק למוצר בזדון ו/או ברשלנות ו/או עקב שימוש שלא בדרך המקובלת.
  • ג. במקרה בו הנזק למוצר נגרם כתוצאה מתאונה ו/או פגעי טבע ו/או כוח עליון.
  • ד. במקרה בו המוצר טופל ו/או תוקן על ידי מי שאינו מוסמך לתת שירות למוצר על ידי החברה.
  • ה. במקרה בו המוצר נפגם ו/או התקלקל עקב הובלה, טעינה, פריקה ו/או התקנה לקויה.

 

שימוש התקנה ותחזוקה

https://www.kpmf.com/media/259163/wi-503-vinyl-wrapping-system-issue-20.pdf

כלי נגישות
פתח צ'אט
1
צריכים עזרה?
היי👋
לקבלת פרטים נוספים מנציג שירות >